Leasing

Leasing jest przeznaczony na finansowanie maszyn i urządzeń, które są wykorzystywane w firmie.

 

W niektórych przypadkach leasing jest korzystniejszą formą finansowania dla przedsiębiorcy niż kredyt, przede wszystkim ze względów podatkowych. W przypadku braku zdolności kredytowej firmy, leasing jest często jedynym sposobem zrealizowania zakupu środków trwałych.