Kredyt mieszkaniowy

Najbardziej popularny kredyt hipoteczny.

 

Przeznaczony na zakup nieruchomości albo na budowę domu.  Pozwala według aktualnych regulacji sfinansować 90 % wartości inwestycji wraz z dodatkowymi środkami na remont lub wykończenie. Kredytem tym można również zrefinansować wcześniejsze wydatki poniesione na cele mieszkaniowe. Długi okres kredytowania, nawet do 40 lat. W ramach specjalnej oferty nadal istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu w programie „Mieszkanie dla młodych” jest to preferencyjny kredyt z dofinansowaniem wkładu własnego. Zgodnie z programem, małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dziecko mogą uzyskać dopłaty do wkładu własnego dla kredytu przeznaczonego na zakup lub budowę  przez dewelopera swojego pierwszego mieszkania lub domu. Ograniczeniem jest powierzchnia użytkowa nieruchomości oraz cena za m2. Z programu mogą korzystać tzw. single, ale jedynie przy zakupie lub robotach budowlanych lokalu mieszkalnego. W przypadku małżeństw oraz osób nie pozostających w związku małżeńskim dodatkowym ograniczeniem jest nie przekroczenie przez najmłodszego wnioskodawcę 35 roku życia.
Kredyt mieszkaniowy można otrzymać także na:

  • spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku,
  • przekształcenie lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności,
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
  • adaptacja nieruchomości na cele mieszkalne.