Kredyty krótkoterminowe

Kredyt w rachunku bieżącym, odnawiany corocznie na kolejne okresy.

 

Przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności firmy. W zależności od kwoty i banku może być bez zabezpieczenia rzeczowego lub z zabezpieczeniem. Zaletą jest łatwość dysponowania, nie wymaga rozliczenia fakturami.

Kredyt obrotowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności np: zakup komponentów do produkcji, zakup paliwa, zapłata pensji pracowników, zapłata za usługi podwykonawców, kredytowanie podatku VAT. Spłacany w ratach, możliwa karencja w spłacie kapitału. Możliwe jest zabezpieczenie na kontrakcie. W zależności od kwoty i banku może wymagać zabezpieczenie rzeczowego. Okres kredytowania zwykle jest dostosowany do czasu trwania kontraktu, przy zabezpieczeniu rzeczowym możliwe jest wydłużenie spłaty nawet do 10 lat.

Kredyt obrotowy na finansowanie kosztów związanych z realizowanymi kontraktami dla Jednostek Samorządu Terytorialnego bądź Skarbu Państwa. Udzielany jest na czas realizacji kontraktu. Kredyt wypłacany jest na rachunek bieżący firmy. Kwota kredytu, to maksymalnie 70% wartości netto kontraktu. Spłata kapitału jest zwykle na koniec okresu kredytowania, odsetki są płatne miesięcznie. Zabezpieczeniem kredytu jest cesja wierzytelności z kontraktu. W zależności od potrzeb można skorzystać z procedury uproszczonej lub procedury standardowej wnioskowania o kredyt. W procedurze uproszczonej bank nie wymaga przedstawiania dokumentów finansowych firmy.