Kredyt samochodowy

Banki udzielają kredytów na zakup samochodów nowych i używanych, motocykli, skuterów i motorowerów.

 

W wypadku samochodów używanych najczęściej wiek samochodu łącznie z okresem kredytowania nie może przekroczyć określonego okresu zwykle, jest to 15 lat.
Można sfinansować zakup samochodu od:

  • dealera
  • z komisu
  • od osoby fizycznej
  • sprowadzany z zagranicy

Możliwe jest również refinansowanie poniesionych kosztów zakupu samochodu, wiąże się to jednak z podniesieniem oprocentowania kredytu. Banki kredytują do 100% wartości samochodu oraz koszty ubezpieczeń AC, OC i NNW. Dodatkową opcją jest kredytowanie wyposażenia które  podniesie standard auta, dotyczy to jednak tylko nowych samochodów osobowych.

Kiedy już mamy wybrany pojazd  powinniśmy otrzymać od sprzedającego fakturę pro forma w której będą zawarte wszystkie potrzebne dane o pojeździe. W wypadku zakupu od osoby fizycznej potrzebna będzie umowa kupna sprzedaży i kserokopia dowodu osobistego sprzedającego. Powyższe dokumenty pozwolą sprawdzić czy pojazd nie jest przedmiotem zastawu sądowego.

Na podstawie przedstawionych dokumentów bank podejmuje decyzję kredytową, zwykle w ciągu jednego dnia. Decyzja może być wydana na podstawie procedury uproszczonej w której nie są badane finanse wnioskodawcy. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą bank wymaga dokumentów rejestrowych firmy, dowodu osobistego i prawa jazdy właściciela.

W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej kolejnym krokiem jest zarejestrowanie pojazdu w Wydziale Komunikacji i ubezpieczenie u ubezpieczyciela.

Po potwierdzeniu zarejestrowania i ubezpieczenia samochodu bank przelewa pieniądze sprzedającemu.

Bank wymaga zabezpieczenia kredytu samochodowego i w zależności od sytuacji stosuje następujące rodzaje zabezpieczeń:

  • przewłaszczenie samochodu – przeniesienie własności samochodu na bank. Po spłacie kredytu bank automatycznie przenosi własność z powrotem na klienta. Stosuje się je zamiast zastawu rejestrowego. Umowa przewłaszczenia może być tak skonstruowana, że 51% wartości samochodu przez okres spłaty będzie należało do banku.
  • cesja z polisy na życie – osoba biorąca kredyt może się ubezpieczyć na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy. W takich przypadkach towarzystwo pokrywa za klienta niespłaconą część kredytu. Składkę ubezpieczenia płaci się przez okres spłaty kredytu.
  • cesja z polisy autocasco pojazdu – w przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu lub kradzieży odszkodowanie jest przeznaczane na spłatę kredytu.
  • zastaw rejestrowy – (najczęściej stosowany w wypadku zakupu samochodów ciężarowych czy specjalistycznych) wraz z cesją ubezpieczenia autocasco (bank będzie mieć pierwszeństwo w wszelkich płatnościach z odszkodowania w okresie spłaty kredytu). W praktyce zastaw rejestrowy uniemożliwia sprzedaż samochodu przed spłaceniem kredytu. W dowodzie rejestracyjnym samochodu będzie zamieszczona odpowiednia adnotacja o zastawie.