Finansowanie firm

W obecnej rzeczywistości gospodarczej w Polsce istnieje wiele sposobów finansowania działalności firm. W zależności od potrzeb możemy skorzystać z oferty banków, firm factoringowych, firm zajmujących się przygotowaniem emisji obligacji. Pokrótce postaram się omówić ofertę banków i firm faktoringowych ponieważ produkty oferowane przez tego typu podmioty znajdują się w ofercie Rfinanse.

Zdiagnozowanie zapotrzebowania na kapitał

Prowadząc przedsiębiorstwo warto poświęcić czas w celu dokładnego zdiagnozowania zapotrzebowania na kapitał. Należy w zależności od potrzeb korzystać z różnych źródeł finansowania ponieważ każde z nich ma jakieś zalety. Często w związku z szybkim rozwojem firmy potrzeby finansowe rosną szybciej niż możliwości kredytowe firmy i jej status majątkowy.

Limit kredytowy

Najważniejszą rzeczą w zarządzaniu finansami jest znalezienie jednego głównego banku, który będzie prowadził rachunek bieżący firmy i jednocześnie zaoferuje limit kredytowy w tym rachunku. Praktycznie w każdym rodzaju działalności potrzebny jest kapitał krótkoterminowy, którym możemy sfinansować krótkoterminowe zobowiązania w sytuacji kiedy terminy spływu należności są dłuższe niż terminy zapłaty zobowiązań. Wiele banków dla swoich stałych klientów oferuje limit w rachunku bieżącym bez tzw. twardego zabezpieczenia, co jest szczególnie ważne w sytuacji braku posiadania przez firmę trwałego majątku bądź kiedy ten majątek jest już obciążony. Limit kredytowy zwykle jest przyznawany na okres 12 miesięcy z opcją odnowienia na kolejne okresy. Warunkiem odnowienia jest korzystanie z kredytu zgodnie z regulaminem banku oraz posiadanie zdolności kredytowej.

Kredyt obrotowy

W przypadku firm, które wykonują usługi zakontraktowane warto skorzystać z oferty kredytu obrotowego dedykowanego na wykonanie poszczególnych kontraktów. Taki kontrakt może być zabezpieczeniem kredytu obrotowego pod warunkiem zgody na przelew wierzytelności wyrażonej przez Zleceniodawcę. W przypadku gdy Zleceniodawca jest firmą o uznanej marce, bank decyduje się na takie zabezpieczenie uznając, że dobra opinia o Zleceniodawcy daje swego rodzaju gwarancję zapłaty za usługi Wykonawcy kontraktu, co spowoduje terminową obsługę kredytu obrotowego.

Wykup wierzytelności

Kolejnym instrumentem przydatnym w finansowaniu krótkoterminowym jest wykup wierzytelności. Bank kupuje wierzytelność powstałą w wyniku wykonania usługi. Warunkiem wykupu jest to, aby wierzytelność nie była przeterminowana i jej termin zapłaty był na tyle długi, żeby wykup był opłacalny dla Wykonawcy. Taki sposób finansowania poprawia płynność finansową firmy. Uzyskanie kredytu na realizację kontraktu jest znacznie trudniejsze niż wykup powstałej już wierzytelności. Wynika to z faktu, że w przypadku wykupu wierzytelności usługa jest już wykonana więc jest mniejsze ryzyko dla banku niż w przypadku udzielania kredytu na realizację kontraktu. Zarówno w przypadku kredytu obrotowego na realizację kontraktu jak i przy wykupie wierzytelności kluczowym jest kondycja Zleceniodawcy. Większość banków zabezpiecza się lub finansuje wierzytelności Jednostek Samorządu Terytorialnego i Skarbu Państwa, jedynym wyjątkiem są wierzytelności publicznych szpitali z powodu ich znacznego zadłużenia.

Faktoring

Następnym dostępnym sposobem finansowania krótkoterminowego jest faktoring. Polega na wykupie powtarzających się wierzytelności od stałych kontrahentów. Faktor czyli instytucja finansująca, którą może być bank lub firma faktoringowa wykupuje wierzytelności kontrahentów od faktoranta czyli klienta pod warunkiem, że nie są przeterminowane. Rozróżnia się dwa rodzaje faktoringu pełny inaczej ubezpieczony oraz niepełny inaczej z regresem. Faktoring pełny charakteryzuje się całkowitym przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez faktora. W przypadku braku zapłaty wierzytelności przez kontrahenta, to faktor zajmuje się odzyskaniem pieniędzy, dla faktoranta oznacza to co najwyżej zakończenie współpracy z nierzetelnym kontrahentem. Faktoring niepełny polega na wykupie wierzytelności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta. W przypadku kiedy kontrahent spóźnia się z płatnością, faktorant zobowiązany jest zwrócić faktorowi kwotę wierzytelności wraz z odsetkami. Faktoring pełny jest z reguły droższym rozwiązaniem od faktoringu niepełnego, związane jest to zwykle z koniecznością ubezpieczenia transakcji przez faktora w firmie zewnętrznej zajmującej się ubezpieczaniem wierzytelności. W przypadku współpracy ze sprawdzonymi kontrahentami korzystniej jest finansować wierzytelności za pomocą faktoringu niepełnego. Minimalny termin finansowania wierzytelności w factoringu to 14 dni, maksymalny zwykle 120 dni. Faktoring podobnie jak wykup wierzytelności nie wymaga zabezpieczenia majątkowego. Faktor ofertując finansowanie opiera decyzje o jego przyznaniu na kondycji kontrahentów. Liczba kontrahentów często decyduje o przyznaniu limitu faktoringowego, jeśli jest większa, to tym lepiej ponieważ ryzyko faktora rozkłada się na większą liczbę płatników faktur.

Tomasz Rainer